จากลม พายุ

*****************************************************

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวอินสชา พิทักษ์ฉนวน เกษตรอำเภอกาบัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกาบัง ติดตามแปลงเกษตรกรของนายซะเน สาเมาะ ณ หมู่ 3 (บ้านลูโบ๊ะปันยัง) ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เกิดพายุ ลมกรรโชก ทำให้ต้นทุเรียนตายอย่างสิ้นเชิง 2 ต้น และมีกิ่งหักโค่นทำให้ลูกทุเรียนได้รับความเสียหายอีก 7 ต้น โดยรวมทำให้ลูกทุเรียนร่วงประมาณ 300 ลูก เบื้องต้นสำนักงานเกษตรอำเภอกาบังได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรทราบในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร